Công trình lắp đặt camera khu phố 48, Phường 5, quận Bình Thạnh