Đổi camera cũ lấy camera full HD 1080P mới – Tại sao không?