Đồng Nai đề xuất bổ sung 5400MWp điện năng lượng mặt trời trên lòng hồ Trị An