iOS 13 đã chính thức được Apple phát hành, hãy tải về và trải nghiệm!