Khuyến mãi tháng 2, đăng ký lắp đặt tặng thẻ mua sắm VinID