Khuyến mãi Vantech “San sẻ nổi lo – Đẩy vùi Covid”