Những hoạt động nổi bật của Vuhoangtelecom – Tổng kết năm 2020