Sau nhiều vụ sàm sỡ trong thang máy, cư dân chung cư lo chuyện camera