Ưu đãi cuối năm, dịch vụ lắp đặt giảm đến 15% tại VuhoangService