Ưu đãi nhân 3 khi lắp đặt khóa cửa vân tay và chuông cửa màn hình