Đăng ký đại lý hợp tác phát triển cùng Vũ Hoàng Telecom