Cách lắp đặt camera cho nhà xưởng cần chú ý những điều gì?