Cách lắp đặt camera giám sát nhà xưởng cần chú ý những điều gì?