Khuyến mãi lắp đặt tháng 11/2023, Miễn phí lắp đặt, giảm 20% phí nhân công