Giá lắp đặt camera bao nhiêu? Chi phí lắp đặt camera có cao không?