Khu cách ly tập trung dịch Covid 19 sẽ lắp đặt camera giám sát