Từ tháng 7, nhiều model camera Questek giảm giá mạnh