Bùng nổ tháng 9 cùng “Ưu đãi ngập tràn – Ngày vàng khuyến mãi”