free hit counter
DANH MỤC SẢN PHẨM

Thông tin hãng sản xuất

SIEMENS AG là hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của CHLB Đức và châu Âu. Công ty này có 6 lĩnh vực kinh doanh: tự động hóa & điều khiển, điện lực, vận tải, y tế, thông tin và liên lạc và chiếu sáng. Trên khắp thế giới, Siemens có nhiều công ty con và sử dụng khoảng 480.000 nhân công ở 90 quốc gia.

Sản phẩm SIEMENS chất lượng và hiện đại nhất với công nghệ tiên tiến trên thế giới đã và đang rất nhiều người tin dùng.