DANH MỤC SẢN PHẨM

Công trình lắp đặt

Thi công lắp đặt camera công ty Nam Bắc, quận Thủ Đức

Đăng vào ngày: 20/10/2018

Vuhoangtelecom thi công lắp đặt camera tại công ty Nam Bắc, quận Thủ Đức. Thời gian thi công 1 ngày và bàn giao, nghiệm thu.