DANH MỤC SẢN PHẨM

Tin Công nghệ - Xã hội

Thiếu hụt chip ảnh hưởng đến giới công nghệ trên toàn cầu

Đăng vào ngày: 24/03/2021

Sự thiếu hụt chip trên toàn cầu đang bị ảnh hưởng đến các ngành công nghệ, nhà sản xuất từ ô tô, smartphone, máy tính nghiêm trọng.