DANH MỤC SẢN PHẨM

Dịch vụ đặc trưng

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid tận nơi

Đăng vào ngày: 19/09/2021

Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại nhà nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp mong muốn trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.