Bảo trì khóa cửa vân tay đúng cách, nhanh chóng phải làm sao?