Giảm nóng và giật lag điện thoại mỗi khi chơi game. Phải làm sao?