Cách xóa dữ liệu máy chấm công bị đầy nhanh nhất, chuẩn nhất!