Những sự cố thường gặp khi sử dụng máy bộ đàm và cách xử lý