Camera Dahua đếm người IPC-HD4140XP-3D, ảnh thực tế