Camera Ranger Pro dễ lắp đặt, chất lượng ảnh/video1080p tốt