Có nên lắp đặt khóa vân tay cho phòng trẻ em hay không?