Chip AI mới cho phép mắt nhân tạo phân tích hình ảnh trong tích tắc