Dây cáp quang có mấy loại? Ưu, nhược điểm của từng loại