DB10 – Chuông cửa màn hình Dahua đầu tiên chạy bằng pin ra mắt