Khóa cửa thông minh không mở được – Làm sao để xử lý nhanh nhất?