Nâng cấp máy tính lên Windows 11- Những ai không nên nâng cấp?