Phân biệt tính năng zoom quang và zoom số trong camera