Tổng hợp các thuật ngữ trong ngành camera quan sát