Torrent là gì? Bit torrent là gì và những điều cần biết về BBT