Vận động người dân lắp camera giám sát ô nhiễm môi trường tại Yên Bái