Vuhoangtelecom tổ chức hội thảo camera Dahua tại Tp.HCM