Camera C1C PIR: Sắc nét như mắt cú, cảnh báo chính xác cao với PIR