Camera HDPragon giá giảm mạnh đồng loạt từ tháng 12