Cẩn trọng với ổ cứng Tím WD 500Gb dựng, nhái, tráo nhãn trên thị trường