Có nên dùng camera giả với chi phí thấp để “hù” kẻ trộm?