Cổng USB-C trên iPhone 15 có những đặc điểm gì nổi bật?