Độ phân giải camera quan sát – Bao nhiêu là phù hợp?