GPT-4 vừa được OpenAI phát hành sẽ giúp nâng tầm ChatGPT