Khóa cửa điện tử gồm mấy loại? Ưu, nhược điểm ra sao?