Màn hình laptop bị trắng – Làm sao để giải quyết triệt để?