Microsoft nâng cấp AI gồm ChatGPT, công cụ tìm kiếm Bing và đám mây