Nhà Quốc Hội trang bị hệ thống camera đo thân nhiệt không tiếp xúc