Quy tắc đặt tên mã sản phẩm camera, đầu ghi Hilook